14/06/2014

Những hạn chế trong đào tạo Đa dạng Sinh học

(biodivn.blogspot.com)
- Hầu hết sinh viên trong các trường đại học hiện nay vẫn chưa được học môn học riêng về ĐDSH. Chỉ có một số ít trường đại học đào tạo sinh viên về môi trường có môn học về ĐDSH. Khoa Môi trường của Trường Đại học Quốc gia Hà Nội là một trong số ít trường đào tạo sinh viên chuyên sâu về lĩnh vực môi trường trong đó có nhiều môn học liên quan đến ĐDSH. 
- Việc giáo dục nâng cao nhận thức ĐDSH tuy được nhiều cơ quan tổ chức thực hiện nhưng không đồng bộ, không liên tục mà chủ yếu phụ thuộc vào điều kiện ngoại cảnh (có dự án, có tiềm lực và có quan tâm của ngành, của lãnh đạo). Chưa có cơ quan đầu mối ở cấp quốc gia về giáo dục bảo tồn ĐDSH nên thiếu sự tổ chức chỉ đạo, dẫn đến hiệu quả giáo dục thấp, lãng phí tài chính. Thiếu sự chỉ đạo tập trung và phối hợp giữa các cơ quan chức năng của Nhà nước nên tài liệu giáo dục nâng cao nhận thức ĐDSH thiếu tính pháp lý, chất lượng khoa học không được quản lý chặt chẽ. (Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường). 
- Theo Vũ Tiến Hinh và cs (2002), trong thời gian qua được nhà nước quan tâm và các tổ chức quốc tế tài trợ, đã có một số chương trình đào tạo cán bộ môi trường về ĐDSH và khu bảo tồn trong đó có dự án VIE/91/631/A/161B (Việt Nam: đào tạo bảo tồn và kế hoạch hành động ĐDSH) cho các cán bộ lãnh đạo chi cục kiểm lâm, giám đốc các khu bảo tồn thiên nhiên và VQG đã cung cấp một số kiến thức bổ ích. Tuy nhiên còn có những nhược điểm: 
+ Mới chỉ chú trọng đến khái niệm chung về ĐDSH, về loài, các HST; Các thành phần khác của rừng nhưng rất quan trọng đối với tính ổn định ĐDSH (lâm sản ngoài gỗ) và khai thác, phát triển nó thế nào lại chưa được đề cập; 
+ Không có chương trình bổ túc một số kiến thức cơ bản về lâm sinh học; 
+ Bảo tồn ĐDSH nhưng nhiều vấn đề liên quan lại không có trong nội dung các khóa đào tạo (phòng trừ sâu bệnh hại, quản lý lửa rừng.); 
+ Đối tượng tham gia khóa tập huấn không đồng đều về nhận thức; 
+ Việc soạn thảo chương trình các khóa tập huấn chưa dựa trên những yêu cầu và những khoảng trống kiến thức của cơ sở; 
+ Chưa có lớp tập huấn nào đi vào chiều sâu (phân loại, nhận biết các loài động vật, thực vật, kỹ thuật điều tra giám sát ĐDSH...) 
+ Hoàn toàn chưa có kiến thức phục hồi rừng, phục hồi ĐDSH ở các phân khu phục hồi sinh thái và vùng đệm. 
+ Chưa quan tâm đến hoạt động bảo tồn có sự tham gia của cộng đồng. 
+ Trung tâm đào tạo ĐDSH ở VQG Cúc phương, Bạch Mã, Cát Tiên, gần như đã đóng cửa hoặc chuyển đổi mục đích sử dụng từ khi dự án VIE 91/G31/A/1G31 kết thúc. Các tài liệu do Dự án biên tập không được tiếp tục sử dụng và phát huy. (biodivn.blogspot.com).
Tài liệu tham khảo: Đa dạng Sinh học và Bảo tồn, Bộ Tài nguyên và Môi trường, 2005. 
Xem thêm: 

0 nhận xét:

Post a Comment

Cảm ơn bạn đã để lại ý kiến, giúp chúng tôi cung cấp thông tin đầy đủ hơn nữa!