05/06/2014

Đất bị thoái hóa, khô hạn và hoang mạc hóa

Rừng nguyên sinh trước đây giờ chỉ là đất trống đồi trọc do phá rừng làm nương rẫy, đến khi đất thoái hoá thì bỏ hoang trở thành trảng cỏ cây bụi. Ảnh chụp ở Phù Yên - Sơn La 2009

(Tiếp theo: ) 
(biodivn.blogspot.com) Rất nhiều quần xã sinh học trong vùng khí hậu khô hạn theo mùa đã bị suy thoái và đất đai trở thành hoang mạc mà nguyên nhân chính là do các hoạt động của con người, quá trình đó gọi là quá trình hoang mạc hóa. Các quần xã sinh vật ở đây bao gồm đồng cỏ, cây bụi, rừng rụng lá cũng như các đồng cỏ ôn đới ở vùng Địa Trung Hải, tây nam nước úc, Nam Phi, Chilê và phía nam Caliphonia. Lúc đầu những vùng đất này rất phù hợp cho phát triển nông nghiệp, nhưng do gieo trồng liên tục đã làm cho đất bị xói mòn dẫn đến việc mất khả năng giữ nước. Thảm cỏ mọc ở đây cũng liên tục bị trâu bò, dê ăn trụi (Hình 4.7), các cây thân gỗ thì bị khai thác để làm củi (Fleischner, 1994; Milton, 1994).
Hậu quả là sự suy thoái rất nhanh và không thể hồi phục trở lại của các quần xã sinh học cũng như việc mất thảm che phủ bề mặt của đất và đến hậu quả là khu vực này biến thành hoang mạc. ở Việt Nam, khí hậu nhiệt đới ẩm, gió mùa, lượng mưa lớn hơn lưiợng bốc hơi, mưa tập trung vào mùa hè, với trên 20% lượng mưa dưới dạng mưa rào đã đẩy mạnh quá trình rửa trôi, xói mòn và thoái hóa đất. Diện tích đất bị thoái hóa khô hạn và sa mạc hóa khoảng 3 triệu ha; trong đó đáng kể là duyên hải miền Trung, Đông Nam bộ, Tây Nguyên, Đông Bắc và Tây Bắc (Nguyễn Tử Siêm, Thái Phiên, 1999; Lê Thái Bạt, 2003). Những vấn đề môi trường đất nghiêm trọng cả về quy mô và mức độ hại là xói mòn thoái hóa đất, thoái hóa hoá học, khô hạn và sa mạc, mặn hóa, phèn hóa, ngập úng, lũ, lũ quét, xói lở đất. Ngoài những nguyên nhân nêu trên thì việc đất đai tiếp tục hoang mạc hoá là không thể tránh khỏi ngoại trừ một số ít nơi có tập quán thường xuyên cải tiến phương thức thâm canh trong sản xuất nông nghiệp (Breman, 1992). (biodivn.blogspot.com) 
Tài liệu tham khảo: Đa dạng Sinh học và Bảo tồn, Bộ Tài nguyên và Môi trường, 2005

Xem thêm: 

0 nhận xét:

Post a Comment