14/06/2014

Tình hình đào tạo Đa dạng Sinh học ở Việt Nam

(biodivn.blogspot.com) Đào tạo cán bộ nghiên cứu giảng dạy và cán bộ quản lý dạng sinh học, bảo tồn đa dạng sinh học, môi trường và phát triển bền vững là những vấn đề hiện nay được toàn thế giới quan tâm bởi nó liên quan trực tiếp sự thịnh vượng và tương lai của toàn nhân loại trước sức ép về dân số, sự khai thác tài nguyên thiên nhiên bừa bãi và các thiên tai ngày càng gia tăng. Ở Việt Nam, sau khi Chính phủ ký Công ước Quốc tế về ĐDSH (1994) và được Quốc Hội thông qua (1994) thì các hoạt động bảo vệ ĐDSH được thúc đẩy mạnh.
Tháng 12 năm 1995 Chính phủ phê duyệt Kế hoạch hành động ĐDSH, trong đó quan tâm đến trách nhiệm của các cơ quan, các tổ chức đối với việc đào tạo tạo cán bộ quản lý các VQG và khu bảo tồn thiên nhiên về bảo tồn ĐDSH và chương trình giáo dục tuyên truyền cho cộng đồng nhận thức ĐDSH
Đào tạo cán bộ ĐDSH chủ yếu được tổ chức theo kiểu 1 của thế giới. Nội dung đào tạo về ĐDSH được xây dựng trên cơ sở kiến thức cơ bản có bổ sung thêm một số ngành liên quan của từng trường. Hiện nay một số trường đại học, các trung tâm và viên nghiên cứu về môi trường đang cố gắng cải tiến, đổi mới và hiện đại hóa chương trình đào tạo ĐDSH theo kiểu 2. Tuy nhiên đội ngũ cán giảng dạy còn mỏng, nội dung chương trình vẫn là vấn đề còn nhiều tranh luận. Ngoài ra, có nhiều khóa học ngắn hạn về ĐDSH được tổ chức cho các sinh viên và cán bộ trong các trường có các ngành học gần với khoa học ĐDSH. 
Nhìn chung mặc dù có nhiều cố gắng trong vấn đề đào tạo ĐDSH nhưng chất lượng đào tạo cán bộ về lĩnh vực này vẫn chưa cao, thấp hơn nhiếu so với các nước tiên tiến. Nguyên nhân chính là do khung chương trình đào tạo cán bộ về ĐDSH hiện nay vẫn chưa thống nhất cho các trường, thiếu đội ngũ giáo viên có trình độ, kinh phí và cơ sở vật chất nghèo làn.(biodivn.blogspot.com). 
Tài liệu tham khảo: Đa dạng Sinh học và Bảo tồn, Bộ Tài nguyên và Môi trường, 2005. 
Xem thêm:

1 nhận xét:

  1. Bài viết rất hay cảm ơn ad về bài viết này nhé , mình cũng có trang ứng dụng tạo cv miễn phí và đây là hướng dẫn cách viết CV dành cho kế toán mới ra trường .
    or

    Reply

Cảm ơn bạn đã để lại ý kiến, giúp chúng tôi cung cấp thông tin đầy đủ hơn nữa!