13/06/2014

Tác động môi trường trong quản lý đa dạng sinh học

(Tiếp theo: ) 
(biodivn.blogspot.com) Đánh giá tác động môi trường (ĐTM) là một trong những công cụ bảo tồn ĐDSH có tầm quan trọng chiến lược vì rằng nhờ có ĐTM mà có thể tránh được những hành động có thể gây tổn thất các tài nguyên sinh học, trước lúc chương trình hay dự án được thực thi. ĐTM cần được thực hiện cho các dự án của các ngành về sử dụng vùng đất, các công trình xây dựng lớn có liên quan đến các HST như rừng, biển, ĐNN...hoặc sử dụng các tài nguyên sinh học, nhất là kế hoạch xây dựng đường cao tốc, phát triển lưu vực sông, đập nước, khai thác lâm nghiệp, mở rộng nông nghiệp, nuôi thuỷ hải sản...Theo kinh nghiệm thì có nhiều dự án thực hiện ĐTM quá chậm, khi dự án đã bắt đầu thực thi nên đã gây ra nhiều tổn thất đáng tiếc mà không kịp ngăn cản.
Trong lời mở đầu của Công ước ĐDSH có lời nhắc nhở các bên cam kết : ‘điều hết sức quan trọng là phải dự tính, ngăn ngừa và tấn công vào các nguyên nhân gây nên suy thoái nghiêm trọng về ĐDSH, từ gốc’. ĐTM là thủ tục có tính chất pháp lý quan trọng để thực hiện mục tiêu nói trên có hiệu quả. Một số điều trong Công ước ĐDSH cũng hướng dẫn chi tiết hơn về ĐTM, như Điều 14 (DTM và việc làm giảm đến mức tối thiểu các tác động xấu), Điều 7 (c) và Điều 8 (l) – chủ yếu nói lên các kiến thức và cách đánh giá cần thiết để đạt được một quyết định đúng đắn về sinh thái. Qua ĐTM nếu có xuất hiện khả năng suy thoái về một hay nhiều thành phần ĐDSH có ý nghĩa do việc thực hiện dự án hay chương trình dự kiến, thì việc cho phép dự án được thực hiện hay không là tuỳ thuộc vào việc xử lý của luật pháp, trừ một số trường hợp đặc biệt. 
Hiện nay tại nhiều nước đã có quy chế về thực hiện ĐTM đối với các dự án và chương trình phát triển, nhưng lại chưa có cơ chế pháp lý cụ thể để giải quyết những mâu thuẫn, mắc mớ giữa công tác phát triển và bảo tồn. (biodivn.blogspot.com) 
Tài liệu tham khảo: Đa dạng Sinh học và Bảo tồn, Bộ Tài nguyên và Môi trường, 2005. 
Xem thêm: