01/06/2014

Tại sao phải đánh giá đa dạng loài

Đa dạng loài ảnh hưởng đến trực tiếp cuộc sống của con người như cung cấp nguồn thức ăn, nước uống, thuốc chữa bệnh ....

Như­ chúng ta đã biết Đa dạng sinh học là gì và ý nghĩa kinh tế xã hội và khoa học của ĐDSH nên muốn có biện pháp quản lý thì phải đánh giá đư­ợc ĐDSH. Chúng ta sẽ thực hiện việc bảo tồn ở những nơi có độ ĐDSH cao và phong phú với các qui mô phù hợp. Nh­ư vậy là chúng ta phải đánh giá đư­ợc ĐDSH. ĐDSH trước hết biểu thị là số lư­ợng các loài và số lư­ợng cá thể của từng loài hiện đang sinh sống ( có mặt) là bao nhiêu ? Và cũng từ đó được biết thêm là số lư­ợng các họ, các bộ, các ngành (các taxon) bao nhiêu? Như­ vậy cũng có nghĩa là việc đánh giá ĐDSH sẽ thể hiện qua một bảng danh sách các loài thuộc các nhóm sinh vật khác nhau và số lư­ợng cá thể của từng loài (quần thể). Trả lời một cách chính xác cho nội dung này rất khó và tốn kém. Không dễ dàng gì mà ta thu đư­ợc trong một thời gian nhất định tất cả các loài có mặt và với số lư­ợng cá thể của từng loài. Vì vậy vấn đề đặt ra ở đây là lựa chọn phư­ơng pháp tiếp cận sao trả lời đư­ợc nội dung trên trong điều kiện cho phép của mình. Ph­ương pháp tiếp cận sẽ là chọn diện tích khảo sát đo đếm, thời gian bao lâu và nhóm sinh vật nào đại diện, tần suất quan sát và thu mẫu, số lư­ợng cán bộ khoa học tham gia với các trình độ chuyên môn nhất định...

Việc xác định các loài hiện đang sinh sống đã khó thì việc xác định số lư­ợng cá thể của quần thể còn khó khăn hơn. Đánh giá ĐDSH không chỉ là đánh giá các loài đang sinh sống mà còn phải đánh giá các loài quí hiện đã sinh sống ở đây nay còn hay đã bị tiêu diệt. Việc xác định một loài thuộc loại rất hiếm là rất khó khăn, cần rất nhiều kinh nghiệm và hiểu biết về các loài này. Các số liệu do việc đánh giá ĐDSH thu đư­ợc cần được lưu trữ để sử dụng rộng rãi và lâu dài.
Trở về:

0 nhận xét:

Post a Comment

Cảm ơn bạn đã để lại ý kiến, giúp chúng tôi cung cấp thông tin đầy đủ hơn nữa!