04/06/2014

Các con đường suy thoái Đa dạng Sinh học

Hàng ngày có hàng trăm loài đứng gần hơn bên bờ vực tuyệt chủng. Bằng cách làm việc cùng nhau chúng ta có thể bảo vệ được chúng. (Theo BBC Wildlife Fund)
Tiếp theo  - biodivn.blogspot.com)Khái niệm "tuyệt chủng" có rất nhiều nghĩa và khác nhau tùy thuộc vào từng bối cảnh cụ thể. Một loài bị coi là tuyệt chủng khi không còn một cá thể nào của loài đó còn sống sót tại bất kỳ nơi nào trên thế giới: chim hót Vermivora bachmanii bị tuyệt chủng trên toàn cầu. Nếu như một số cá thể của loài còn sót lại chỉ nhờ vào sự bảo vệ, chăm sóc, nuôi dưỡng của con người, thì loài này được gọi là đã bị tuyệt chủng trong thiên nhiên hoang dã: loài hươu sao (Cervus nippon) đã bị tuyệt chủng

trong thiên nhiên hoang dã ở Việt Nam nhưng vẫn sống bình thường trong điều kiện nuôi nhốt ở Hà Tĩnh, Nghệ An và một số nơi khác. Trong hai trường hợp trên, một loài có thể coi như bị tuyệt chủng trên phạm vi toàn cầu. Loài còn lại bị coi là bị tuyệt chủng cục bộ. Một số nhà sinh học sử dụng thuật ngữ loài bị tuyệt chủng về phương diện sinh thái học, điều đó có nghĩa là số lượng loài còn lại ít đến nỗi tác động của chúng không có chút ý nghĩa nào đối với các loài khác trong quần xã và cả trong chuỗi thức ăn. Ví dụ, loài hổ hiện nay bị tuyệt chủng về phương diện sinh thái học; điều này có nghĩa là số hổ hiện còn trong thiên nhiên rất ít, tác động của chúng đến quần thể động vật mồi là không đáng kể hoặc như cá sấu hoa cà (Crocodylus porosus) ở đồng bằng sông Cửu Long.
Một vấn đề đặt ra là sau bao nhiêu thời gian thì một loài sẽ bị tuyệt chủng kể từ khi gặp phải những thay đổi lớn về điều kiện sống do môi trường bị tàn phá hay bị chia cắt? Khi quần thể của loài có số lượng cá thể dưới mức báo động, nhiều khả năng loài sẽ bị tuyệt chủng. Đối với một số quần thể trong tự nhiên, một vài cá thể vẫn còn có thể sống sót dai dẳng vài năm, vài chục năm, có thể vẫn sinh sản nhưng số phận cuối cùng vẫn là sự tuyệt chủng (nếu không có sự can thiệp của công nghệ sinh học). Cây lấy gỗ là một ví dụ điển hình, một cây sống tách biệt, không sinh sản có thể sống đến hàng trăm năm. Những loài này được coi là hiện thân của "cái chết đang sống": mặc dù về phương diện chuyên môn các loài chưa bị tuyệt chủng nếu như một vài cá thể của loài vẫn còn sống, nhưng lúc này quần thể không thể tiếp tục sinh sản một cách bình thường và sự sống sót cũng chỉ có thể giới hạn trong vòng đời của những cá thể đó, ví dụ như Rùa Hồ Gươm.
Nhằm bảo tồn một loài nào đó trước hết phải tìm được nguyên nhân chủ yếu, phải xác định được con người đã làm gì ảnh hưởng đến sự ổn định quần thể của loài và làm cho loài bị tuyệt chủng.
Các con đường suy thoái Đa dạng Sinh học gồm có 4 nội dung chính:
biodivn.blogspot.com
Tài liệu tham khảo: Đa dạng Sinh học và Bảo tồn, Bộ Tài nguyên và Môi trường, 2005. 

Xem thêm: 

0 nhận xét:

Post a Comment

Cảm ơn bạn đã để lại ý kiến, giúp chúng tôi cung cấp thông tin đầy đủ hơn nữa!