14/06/2014

Các cơ sở đào tạo về đa dạng sinh học

(biodivn.blogspot.com) Hiện nay có rất ít cơ sở đào tạo riêng về lĩnh vực ĐDSH. Chưa có một trường đại học nào chuyên chỉ đào tạo về vấn đề ĐDSH, mà mới chỉ có một số trường đào tạo về khoa học môi trường, trong đó có nhiều chuyên ngành có nội dụng gần với khoa học về ĐDSH hay đào tạo những cán bộ ở một số chuyên môn phục vụ hữu hiệu cho công tác bảo tồn và nghiên cứu ĐDSH. Ví dụ, Viện Đại học Ohio của Hoa Kỳ xây dựng và đào tạo sau đại học cán bộ về môi trường (T. Q. Học, 2003). Theo David Rae (1995) thì ở Anh Quốc có khoảng 75 trường đại học và cao đẳng dạy một số vấn đê về ĐDSH cho khoảng 10000 sinh viên, ít nhất 23 trường đào tạo các chuyên đề cho 775 sinh viên sau đại học về ĐDSH; Trường Đại học Birmingham trong 25 năm qua đã cấp bằng thạc sỹ, tín chỉ liên quan đến ĐDSH cho 550 sinh viên của 90 nước. Hầu hết các cán bộ về ĐDSH được đào tạo trong mỗi trường đại học, viện nghiên cứu, trung tâm nghiên cứu về một số lĩnh vực của ĐDSH như quản lý tài nguyên, môi trường, các ngành sinh học, hóa học, khoa học môi trường.... 
Ở Việt Nam, chúng ta chưa có một cơ sở nào đào tạo cán bộ về ĐDSH một cách toàn diện thậm chí chưa có một trường đại học hay một khoa trong trường dành riêng cho đào tạo về ĐDSH. Tuy nhiên chúng ta có thể đào tạo những chuyên gia, kỹ thuật viên, những nhà quản lý ĐDSH theo từng lĩnh vực chuyên sâu tùy thuộc vào từng cơ sở đào tạo. 
Các trường kỹ thuật như Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại Học xây dựng Hà Nội, Trường Đại học Dân lập Đông Đô Hà Nội, Đại học Dân Lập Văn Lang (TP HCM) là những cơ sở đã có khoa môi trường đào tạo thạc sỹ và kỹ sư về công nghệ và khoa học môi trường. Đội ngũ cán bộ này có khả năng tham gia tích cực vào sự bảo tồn ĐDSH, đặc biệt họ có thể nghiên cứu tìm những giải pháp để sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên sinh học và vấn đề ô nhiễm môi trường. 
Nhiều trường đại học có các ngành khoa học gần với ĐDSH như Đai học Khoa học Tự nhiên (ĐHQG HN), Đại Học Sư Phạm Hà Nội, Đại học KH Tự nhiên, Đại học Quốc gia T.P. Hồ Chí Minh... đã đào tạo những, cử nhân, thạc sỹ, tiến sỹ với những chuyên môn sâu như sinh thái học, phân loại học, Thực vật học, động vật học.... có thể đáp ứng nhu cầu đào tạo cán bộ nghiên cứu về ĐDSH. 
Một số trường đại học có thể đào tạo chuyên gia nghiên cứu về xã hội, kinh tế môi như trường Đại học Kinh tế Quốc dân đào tạo cử nhân kinh tế về quản lý về môi trường. 
Tham gia đào tạo nguồn nhân lực phục vụ cho vấn đề nghiên cứu và quản lý, bảo tồn ĐDSH còn có các viện nghiên cứu, các trung tâm nghiên cứu về môi trường và tài nguyên thiên nhiên. Các trung tâm như Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và môi trường (CRES) thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội, trung tâm CEST, Đại học Bách khoa Hà Nội, Viện môi trường và Tài nguyên , ĐH QG TPHCM là những cơ sở trong những năm qua đã đào tạo nhiều khóa học ngắn hạn cho các cán bộ nghiên cứu và quản lý về môi trường. Trong đó, CRES, ĐHQG HN phối hợp với nhiều tổ chức trong và ngoài nước đã mở nhiều khóa học ngắn hạn về ĐDSH cho các cán bộ quản lý các VQG, khu bảo tồn, và sinh viên, cán bộ của một số trường đại học, nhiều viện nghiên cứu. 
Công tác đào tạo trong các trường đại học cũng đã góp phần quan trọng đến việc nâng cao nhận thức ĐDSH cho đội ngũ cán bộ các ngành, các cấp từ trung ương đến địa phương trong 10 năm qua. Kiến thức ĐDSH và bảo tồn ĐDSH đã được giảng dạy cho sinh viên ở một số trường đại học và cao đẳng. Việt Nam cũng đã triển khai Dự án Giáo dục môi trường VIE/98/018 do Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện thông qua Chương trình Giáo dục môi trường ở các bậc học phổ thông. Các tổ chức đoàn thể (Trung ương đoàn thanh niên, đội thiếu niên, Hội phụ nữ...) cũng đã có các dự án giáo dục nâng cao nhận thức môi trường. Các dự án đó góp phần tích cực vào việc nâng cao nhận thức ĐDSH cho mọi tầng lớp nhân dân trong xã hội ( Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, 2002). (biodivn.blogspot.com).
Tài liệu tham khảo: Đa dạng Sinh học và Bảo tồn, Bộ Tài nguyên và Môi trường, 2005. 

Xem thêm: 

0 nhận xét:

Post a Comment

Cảm ơn bạn đã để lại ý kiến, giúp chúng tôi cung cấp thông tin đầy đủ hơn nữa!