31/05/2014

Phương pháp và tiêu chí đánh giá đa dạng di truyền

Giải trình tự ADN và ARN là phương pháp phổ biến nhất để nghiên cứu ĐDDT

Các phương pháp
- Điện di protein: Được sử dụng rộng rãi từ những năm 60, kỹ thuật này phân tích các protein khác nhau - sự biểu hiện tương ứng của các alen khác nhau trong một cá thể;

- Bản đồ giới hạn: Một tiến bộ gần đây dựa trên hoạt động của những enzym rất đặc hiệu của vi khuẩn. Các enzym này giúp ngăn chặn các sai hỏng của ADN gây ra bởi virut bằng cách cắt bỏ các sai hỏng này ở những điểm đặc hiệu. Việc phân tích các điểm cắt này (các điểm giới hạn) cho phép phân tích một cách chính xác trình tự các gen;
- Giải trình tự ADN và ARN: Một hướng nghiên cứu khác cho phép phân tích tất cả các ADN . Các axit ribonucleic (ARN) thành phần của các riboxom thường được sử dụng. Ri boxom là các bào quan có chức năng tổng hợp protein. ARNr 16S ( 16S là tên tiểu đơn vị của phân tử ARN riboxom) là cấu trúc được quan tâm đặc biệt.
Các tiêu chí 
- Đánh giá các locut đa hình theo tỷ lệ phần trăm alen, P. Một locut là vị trí của một gen trong hệ gen. Một gen mà có tần số biểu hiện của alen phổ biến nhất nhỏ hơn 95% tổng tần số biểu hiện của tất cả các alen thì được coi là một gen đa hình;
- Số lượng các alen, N. Chỉ số này không chỉ tính đến tính đa hình của từng gen mà còn tính đến số lượng các alen của mỗi gen;
- Tính dị hợp tử, H: Tần số của các alen, cụ thể là có bao nhiêu alen và tần số của mỗi alen. Ví dụ như có 3 alen, một alen xuất hiện với tần số 85%, alen thư hai 10% và alen thứ ba 5 %;
- Số lượng các điểm giới hạn, S. Các vị trí điểm cắt bằng các enzym giới hạn có thể thay đổi trong một gen?. Tiêu chí này có thể dùng để bổ sung cho 3 tiêu chí trên;
- Cây alen: Để phục vụ cho việc xây dựng các mối quan hệ về tiến hoá, từ đó cho ta thông tin về sự liên quan và tính riêng biệt. Cũng giống như việc phát hiện một loài hiếm từ trong số các họ hàng gần gũi vốn rất phổ biến của nó, cây alen giúp phát hiện những sự bất thường về mặt di truyền.

Xem thêm: 

0 nhận xét:

Post a Comment

Cảm ơn bạn đã để lại ý kiến, giúp chúng tôi cung cấp thông tin đầy đủ hơn nữa!