31/05/2014

Sự ra đời của thuật ngữ và khái niệm Đa dạng Sinh học

Thuật ngữ ĐDSH (biological diversity/biodiversity) xuất hiện từ những năm 1980, nhằm nhấn mạnh sự cần thiết trong các hoạt động nghiên cứu và bảo tồn tính đa dạng và phong phú của sự sống trên trái đất. Thuật ngữ này hiện nay đang được sử dụng một cách rộng rãi nhất trên phạm vi toàn cầu trong nhiều lĩnh vực khoa học và văn hóa đời sống. ĐDSH có nghĩa rất rộng và có những nội dung còn đang được thảo luận. Trước hết, đó là sự đa dạng và phong phú của sự sống trên trái đất. Các loài cây, hoa trái, các loài côn trùng, vi khuẩn, rừng và các rạn san hô v.v... đều nằm trong khái niệm ĐDSH. Thứ đến, ĐDSH lại là một lĩnh vực nghiên cứu trong đó bao gồm cả sự mô tả, đánh giá và giải thích nguồn gốc cũng như sự hình thành nó. Sự suy thoái ĐDSH: sự tuyệt chủng của các loài , sự mất đi của các hệ sinh thái (HST) đang là các vấn đề nóng bỏng hiện nay và là trọng tâm của chính sách bảo tồn ở các nước. 
Xem thêm 

0 nhận xét:

Post a Comment

Cảm ơn bạn đã để lại ý kiến, giúp chúng tôi cung cấp thông tin đầy đủ hơn nữa!