24/04/2014

Lan đá quý Nephelaphyllum pulchrum mới ghi nhận cho Việt Nam


Nephelaphyllum pulchrum có nguồn gốc Java, Sumatra, Malaysia, Borneo, và Philippines, nơi nó phát triển dưới bóng trong rừng ẩm ướt. Nephelaphyllum pulchrum thường phát triển đặc biệt bởi màu bạc hấp dẫn và lá màu xanh lá cây, hoa vàng. Nephelaphyllum pulchrum là một phong lan nhỏ trên mặt đất, nó hoàn toàn phù hợp để sử dụng trong một khu vườn nhiệt đới. 

 Nephelaphyllum pulchrum không nở hoa một lần hoặc hai lần một năm, nhưng hoa nó nhỏ, hoa màu vàng, nó không phô trương như nhiều loài lan khác trong họ Lan. Nephelaphyllum pulchrum đôi khi được gọi là Anoectochilus pulcher, Nephelaphyllum borneense, Nephelaphyllum latilabre, Nephelaphyllum pulchrum var. sikkimensis, Nephelaphyllum sikkimensis, Tainia borneensis, Tainia latilabris, hoặc Tainia pulchra.
Nephelaphyllum pulchrum là một loài địa lan, và chúng mọc ở đất mùn. Nephelaphyllum pulchrum sẽ phát triển cao 15-30cm. 
Nephelaphyllum pulchrum mọc ở nơi có ánh sáng vừa phải, không ưa mọc nơi đất trống nơi có ánh sáng quá mạnh. Chúng là loài ưa ẩm nhưng không phải ưa sũng nước. Chúng có thể bị chết nếu nước đọng trên lá quá nhiều. Khu sinh thái của chúng cũng đòi hỏi thoáng khí. 


Nephelaphyllum pulchrum lần đầu tiên được ghi nhận ở Việt Nam bởi Leonid Averyanov do hai nhà thực vật Nguyễn Tiến Hiệp và Nguyễn Sinh Khang (Viện Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật) thu mẫu được ở Khu BTTN Xuân Liên - Thanh Hoá vào cuối năm 2013.