06/12/2013

Thực vật chí đại cương Đông Dương

Thực vật chí đại cương Đông Dương - Flora Generale de L'Indo-Chine (Vietnam + Laos + Cambodia) gồm 7 quyển (tome) do M.H. Lecomte chủ biên công bố từ năm 1907 đến năm 1942. Chú ý: files có dung lượng lớn lên đến gần 100MB/1 file

-  

-  

-  

-  

-  

-  

0 nhận xét:

Post a Comment

Cảm ơn bạn đã để lại ý kiến, giúp chúng tôi cung cấp thông tin đầy đủ hơn nữa!