05/12/2013

Cây cỏ Việt Nam - An Illustrated Flora of Vietnam

Bộ sách "Cây cỏ Việt Nam - An Illustrated Flora of Vietnam" của GS. Phạm Hoàng Hộ có lẽ là bộ sách tổng quát và chi tiết nhất hiện nay về các loài Thực vật Việt Nam. Nó là bộ sách cơ sở cho tất cả những ai nghiên cứu về Hệ Thực vật của Việt Nam. Hiện nay cũng có một số cơ quan nghiên cứu đang tiến hành hoàn thành bộ sách "Thực vật chí Việt Nam". Tuy nhiên mới chỉ hoàn thành vài Họ Thực vật và cơ sở vẫn dựa trên bộ sách của GS. Phạm Hoàng Hộ. Bộ sách này được tái bản có sửa chữa bổ xung hai lần, lần in đầu tiên vào năm 1991, các lần tái bản tiếp theo vào năm 1999 và 2003. Biodivn xin giới thiệu bộ sách xuất bản năm 2003 với 3 tập do NXB Trẻ xuất bản. 

Cây cỏ Việt Nam - An Illustrated Flora of Vietnam: Mua tại các hiệu sách
1.  Quyển 1: từ Khuyết Thực vật, Loã tử, Hoa cánh rời đến Họ Đậu.
2. Quyển 2 (Including Dicotyledon, Hoya...)
3.  Quyển 3 (Including: Monocotyledon, Orchidaceae...)
4.  

9 nhận xét:

 1. Rất may cho mấy bác là em tìm thấy nó đây ạ!
  1. Quyển 1: từ Khuyết Thực vật, Loã tử, Hoa cánh rời đến Họ Đậu.
  https://docs.google.com/file/d/0BxNf6nVbpBsiSXhLRm9CeXduTnM/edit
  2. Quyển 2 (Including Dicotyledon, Hoya...)
  https://docs.google.com/file/d/0BxNf6nVbpBsicHA3QWFVdVhhUDg/edit
  3. Quyển 3 (Including: Monocotyledon, Orchidaceae...)
  https://docs.google.com/file/d/0BxNf6nVbpBsiZm5hNG53SFJpTEU/edit

  Reply
  Replies
  1. Mình xin cảm ơn Bạn rất nhiều!

  2. Cảm ơn nhiều lắm nha!!

 • Tập 3: https://lookaside.fbsbx.com/file/3.%20Cay%20co%20Viet%20Nam%203-searchable.pdf?token=AWxCBM0P_T96epyZphcvVNALKYUbqcdRUGmLdrkyghiKPq-7om8SrykkYE4aaR3uoCiDEgdiv71aXcDYKcJuLoQblwWizSFJjOwBscCrwYF9BQIK7DjO_EyAxp3UxnBEk-F6xxg7PEH1G5JXzZLqySHD

  Reply
 • Tập 2
  https://lookaside.fbsbx.com/file/2.%20Cay%20co%20Viet%20Nam%202-searchable.pdf?token=AWwm3krCu2xNciI5CZMW6yqiWZpLE_cT9P8wr_Yjqzm3ef_5_xYqD1X6d3l3hWzQDYN93lKGg8JRbtG0gK_GISCMqX4sAjfrukVkFGzN0N9ZUFZ_BVGiXmKU7bsLPCwxveJD2ZdVYq6puoV4zVSyFANM

  Reply
 • Tập 1
  https://lookaside.fbsbx.com/file/1.%20Cay%20co%20Viet%20Nam%201-searchable.pdf?token=AWySW_z_KKLrBVSbP4q10I5l53Pt4_mioaq_Wh8BkZClXvXYIuO5b932KKMSU8lTEtl93C2SVWmxGri2wVut13R8QVfu_cfaAIpiT4-fkqxfStmlzORyPb4i76yrV6SMA0K7R14T1AKFAja02drWk0np

  Reply

Cảm ơn bạn đã để lại ý kiến, giúp chúng tôi cung cấp thông tin đầy đủ hơn nữa!