10/11/2013

Mẫu Lý lịch cá nhân (CV) Khoa học - Tiếng Việt

(BiodiVn)
LÝ LỊCH CÁ NHÂN
(Cập nhật ngày ....)
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và Tên: ........................................... Giới tính.................(Ảnh)
Ngày sinh:
Nơi sinh:
Hộ khẩu thường trú:
Tạm trú:
Số CMND: ...... ; ngày cấp: ........; Nơi cấp: ............
Cơ quan:
Địa chỉ:
Điện thoại: CQ: .........; Fax: ..........; Điện thoại di động: ...........
Email:


ĐÀO TẠO: 
- 12/2010 – đến nay: Nghiên cứu sinh ......... 
- 17-26/1/2009: Chứng chỉ “Các kỹ thuật bảo tồn các loài thực vật hoang dại”, Viện ...... 
- 2007 - 2009: Thạc sỹ ....., chuyên ngành ....., Lớp ...., khóa ...., Viện .....
- 1999 - 2003: Cử nhân ..., Lớp ... Khoa ...; Khóa ..., trường .....

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC:
Hiện tại:
- Từ tháng 9 năm 2009 đến nay: Nghiên cứu viên, Phòng ...., Viện 
Trước đây: 
- Từ tháng 7 năm 2003 đến tháng 8 năm 2009: Cán bộ hợp đồng, Phòng ...., Viện ..... 
- Từ tháng 7 năm 2003 đến tháng 12 năm 2009: Thành viên dự án “.........” – Chương trình hợp tác giữa ........ 

CÔNG TÁC VÀ ĐÀO TẠO NƯỚC NGOÀI: 
- 21-30/7/2007: Viện Nghiên cứu ....., Pháp; tham gia đào tạo về nghiên cứu sinh học ... 
- 8-14/12/2006: Trường Đại học ...., Campuchia; tham gia hội thảo quốc tế lần thứ nhất về “Bảo tồn thiên nhiên” 
- 15-21/11/2005: Trường Đại học ....., Trung Quốc; tham gia hội nghị quốc tế lần thứ 5 về Dương xỉ châu Á 

ĐỀ TÀI THAM GIA 
- 2009-2010: Chủ nhiệm đề tài “Quản lý lâm sản ...”, Tài trợ của quỹ .... – Vương quốc Anh, mã số:. ...... 
- 2008-2009:
+ Thành viên đề tài: U.S.A. National Geographic Society - "Flora biodiversity of .....", mã số ... 
+ Chủ nhiệm đề tài: đề tài: Rufford Small Grant for Nature Conservation (RSG). “Assessment of distribution and natural status of .....”, mã số: 
2006-2008
- Tham gia thực địa đề tài: American Orchid Society. “Assessment of orchid endemism in NW Vietnam ....”, mã số: 

II. CÔNG TRÌNH KHOA HỌC 
2014 
1. Van The Pham and Leonid V. Averyanov. 2014 . New species ... (Đang viết)
2013 
2. Van The Pham and Leonid V. Averyanov. 2013.  New species .... Nordic Journal of Botany (ISSN: 1756-1051) (Đã đã chấp nhận in)
3. Van The Pham and Leonid V. Averyanov. 2013.  New species .... Nordic Journal of Botany (ISSN: 1756-1051) (Đã gửi)
2012 
4. Van The Pham and Leonid V. Averyanov (2012). Hoya longipedunculata V.T.Pham & Aver., sp. nov. (Apocynaceae, Asclepiadoideae) from Quang Nam, central Vietnam. Nordic Journal of Botany (ISSN: 1756-1051) (Báo nước ngoài)
2011
5. Phan Kế Lộc, Nguyễn Tiến Hiệp, Leonid Averyanov, Nguyễn Sinh Khang & Phạm Văn Thế (2011). Thông ở Trung Trường Sơn Việt Nam – Thành phần loài, sự phân bố và hiện trạng bảo tồn. Tạp chí Kinh tế Sinh thái, 40/2011: 9-17. (Báo Việt Nam)
6. Nguyễn Tiến Hiệp, Nguyễn Quang Hiếu, Phan Kế Lộc, Trần Huy Thái, Phạm Văn Thế, Nguyến Sinh Khang, Nguyễn Tiến Vinh, Nguyễn Minh Tâm (2011). Bổ sung một số dẫn liệu về quần thể, hàm lượng tinh dầu và đa dạng di truyền loài Hoàng đàn hữu liên Cupressus tonkinensis Silba tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Hữu Liên, tỉnh Lạng Sơn phục vụ cho đánh giá tình trạng bảo tồn của chúng tại Việt Nam. Trong Báo cáo khoa học về sinh thái và tài nguyên sinh vật, Hội nghị khoa học toàn quốc về sinh thái và tài nguyên sinh vật lần thứ 4, Hà Nội, 21/10/2011. Nhà xuất bản Nông nghiệp, tr. 609-615. (Báo cáo)
2010
7. Pham Van The, Phan Ke Loc, Tran Huy Thai, Nguyen Tien Hiep (2010). Some addition data on the distribution, ecology and conservation status of Cupressus tonkinensis Silba in Vietnam. In 2nd Symposium of the “Flore du Cambodge, du Laos et du Vietnam”, Ha Noi 6-8 December 2010, Vietnam. Abstract, pp. 45.
2009
8. Pham Van The, Phan Ke Loc, Tran Huy Thai, Nguyen Tien Hiep (2010). Some addition data on the distribution, ecology and conservation status of Cupressus tonkinensis Silba in Vietnam. In 2nd Symposium of the “Flore du Cambodge, du Laos et du Vietnam”, Ha Noi 6-8 December 2010, Vietnam. Poster, pp. 45. 

NGOẠI NGỮ
Tiếng Anh: Bình thường (Kém, Tốt, Giỏi)
Tiếng Pháp: Bình thường
(Ký)
Họ và Tên
Chú ý: Nên liệt kê tất tần tật những thứ được cho là liên quan đến khoa học, càng nhiều càng tốt. Các năm gần nhất xếp trên cùng. Các chữ in đậm màu xanh thể hiện cách trình bày các kiểu báo cáo khoa học.

0 nhận xét:

Post a Comment

Cảm ơn bạn đã để lại ý kiến, giúp chúng tôi cung cấp thông tin đầy đủ hơn nữa!