09/11/2013

Danh lục đỏ và Sách đỏ Việt Nam 2007 Redlist and Red Data Book

Sách đỏ và Danh lục đỏ Việt Nam 2007 là bộ sách mới nhất về Sách đỏ và Danh lục đỏ Việt Nam, bộ sách mới đang biên soạn hy vọng sẽ hoàn thành trong một vài năm tới.
Sách Đỏ Việt Nam lần đầu tiên được soạn thảo và chính thức công bố, trong thời gian từ 1992 đến 1996, nhưng các tài liệu này được tổ chức soạn thảo từ những năm đầu của thập kỷ 90, sử dụng các tiêu chuẩn cũ trước năm 1994 của Hiệp Hội Bảo tồn thiên nhiên thế giới IUCN. Mặt khác thời gian thu thập số liệu lâu như khi công bố Sách Đỏ Việt Nam bao gồm Phần Động vật (1992, 2000) và Phần Thực vật (1996) đã không cập nhật được những biến động về số lượng và phân bố nhiều sinh vật hoang dã. Do đó cần thiết phải ra bộ sách này vào năm 2007 nhưng những số liệu thì cũng bị coi là lạc hậu do được soạn thảo trong thời gian 2000-2004.
Sự lỗi thời tiếp diễn như vậy nên hiện nay Nhà nước lại đưa ra đề án Sách đỏ Việt Nam mới, nhằm đáp ứng được tình hình thực tế. Dự kiến sẽ xuất bản trong 1-2 năm tới.
Sách đỏ và Danh lục đỏ Việt Nam 2007 sử dụng trong phân hạng tình trạng bị đe dọa của các loài động vật, thực vật trong thiên nhiên là tài liệu: "Thứ hạng và Tiêu chuẩn IUCN cho Danh lục Đỏ - 1994" (IUCN Red List Categories - 1994) do Uỷ ban Cứu trợ các loài của IUCN soạn thảo và công bố. 

1. Phần Động Vật: gồm 407 loài
1.1.Sách đỏ Việt Nam 2007: Phần Động vật (Vietnam Red Data Book 2007: Animals Part)


1.2. Danh lục đỏ Việt Nam 2007: Phần Động vật (Vietnam Redlist 2007: Animals Part)

2. Phần Thực Vật: gồm 448 loài
2.1.  Sách đỏ Việt Nam Vietnam Red Data Book 2007 Phần Thực vật (Plant Part)

2.2.  Danh lục đỏ Việt Nam Vietnam Redlist 2007-Plant Part

2.3. Các ảnh màu thực vật
Chú ý: Quý độc giả có thể mua sách này tại Viện Sinh thái hoặc các hiệu sách. 
Xem thêm:
3 nhận xét:

 1. Xin chia sẻ:
  1. Sách đỏ phần Động Vật
  https://docs.google.com/file/d/0BxNf6nVbpBsiUXBKckF6U21NWVU/edit
  2. Sách đỏ phần Thực vật
  https://docs.google.com/file/d/0BwRwQ83bJaH_bE14bnJ4WlVpV0k/edit
  3. Danh lục đỏ phần Động vật:
  https://docs.google.com/file/d/0BxNf6nVbpBsiUkdhYkwxbm9EM3c/edit
  4. Danh lục đỏ phần Thực vật:
  https://docs.google.com/file/d/0BwRwQ83bJaH_S3FkQ09vc0dLdGc/edit
  5. Các ảnh màu trong SĐ
  https://docs.google.com/file/d/0BxNf6nVbpBsiQTBfc2tHbmhTbjA/edit

  Reply
 2. Kiếm được bản scan này của Sách đỏ Thực vật hay lắm:
  http://www.mediafire.com/download/4ngtquta3tca56u/VNRDB-2007.pdf

  Reply
  Replies

Cảm ơn bạn đã để lại ý kiến, giúp chúng tôi cung cấp thông tin đầy đủ hơn nữa!