09/11/2013

Tài liệu Thông và Tuế ở Việt Nam: Conifers and Cycads of Vietnam

Được chia làm hai phần gồm phần các tài liệu về Thông Việt Nam và phần Tuế Việt Nam. Các tài liệu về Thông bao gồm "Vietnam Conifers: Conservation Status Review 2004 - Thông Việt Nam: Xét lại Tình trạng Bảo tồn" phiên bản tiếng Anh; Cây lá kim Việt Nam. Tài liệu về Tuế có cuốn Cycad of Vietnam. Bộ sách được GS. Phan Kế Lộc chia sẻ, xin chân thành cảm ơn Giáo sư!
 • Các tài liệu về Thông Việt Nam
1. Vietnam Conifers: Status Review 2004 - Thông Việt Nam: Xét lại Tình trạng Bảo tồn.
Sách này do các tác giả: Nguyễn Tiến Hiệp, Phan Kế Lộc, Nguyễn Đức Tố Lưu, Philip Ian Thomas, Aljos Farjon, Leonid Averyanov và Jacinto Regalado Jr. công bố năm 2004. Cuốn sách đề cập đến 33 loài Thông của Việt Nam trong đó có mô tả hình thái, sinh thái, sinh học và tình trạng bảo tồn kèm theo hình ảnh minh hoạ của từng loài. Sách gồm phiên bản Tiếng Việt và phiên bản Tiếng Anh, hiện website chỉ có bản Tiếng Anh, bản Tiếng Việt sẽ update khi nào có.
Quý vị có thể liên hệ với: GS. Phan Kế Lộc (pkeloc@yahoo.com), TS. Nguyễn Tiến Hiệp (hiep.nguyen@cpcvn.org), GS. Leonid Averyanov (av_leonid@yahoo.com) để hỏi xin tài liệu : Vietnam Conifers: Conservation Status Review 2004

Cuốn sách này đề cập chi tiết đến từng loài gồm các phần: Tên Khoa học, Mô tả Descripton, Phân bố Distribution, Sử dụng Uses, Các mối đe doạ Threats, Biện pháp bảo tồn hiện tại Current Conservation measures, Đề nghị hoat động bảo tồn Recommended Conservation actions.  Kèm theo hình ảnh vẽ và chụp minh hoạ cho từng loài.
2. Cây Lá Kim Việt Nam 2004. 
Cuốn sách của Nguyễn Đức Tố Lưu và Philip Ian Thomas đề cập đến 30 loài cây lá kim của Việt Nam. 
Liên hệ tác giả để hỏi tài liệu: Cây Lá Kim Việt Nam 2004
Cuốn sách này mô tả chi tiết về từng loài gồm các phần: Tên Khoa học, Mô tả, Phân bố, Sinh thái, Công dụng, Nhân giống và bảo tồn. Không có hình ảnh minh hoạ.
 • Tài liệu về Tuế Cycad of Vietnam
1. Cycad of Vietnam 2007 
của các tác giả: Roy Osborne, Ken D. Hill, Nguyễn Tiến Hiệp và Phan Kế Lộc. Cuốn sách mô tả hình thái, sinh thái, phân bố và tình trạng bảo tồn kèm theo hình ảnh minh hoạ  của 27 loài Cycad Việt Nam
Quý vị có thể liên hệ với: GS. Phan Kế Lộc (pkeloc@yahoo.com), TS. Nguyễn Tiến Hiệp (hiep.nguyen@cpcvn.org) để hỏi xin tài liệu Cycad of Vietnam 2007


Đối với mỗi loài các thông tin được đưa ra gồm: Tên khoa học, Tên đồng vật Synonyms, Lịch sử tên gọi Etymology, Khám phá Discovery, Phân bố và Sinh cảnh Distribution and Habitat, Mô tả Description, Đặc điểm phân biệt Distinguishing Features, Tình trạng bảo tồn Conservation Status, Dạng sống Habit and Intergrades. Kèm theo là hình ảnh vẽ và ảnh chụp màu minh hoạ.
Chú ý: Biodivn không chịu trách nhiệm các liên kết ngoài.

Xem thêm: 
2 nhận xét:

 1. Xem đây có được không:
  1. Vietnam Conifers: Conservation Status Review 2004 - Thông Việt Nam: Xét lại Tình trạng Bảo tồn.
  https://docs.google.com/file/d/0BwRwQ83bJaH_WTRma1FERjh2WjA/edit
  2. Cây Lá Kim Việt Nam 2004.
  https://docs.google.com/file/d/0BwRwQ83bJaH_WkdrOFB1N05oZGs/edit
  3. Cycad of Vietnam 2007
  https://docs.google.com/file/d/0BwRwQ83bJaH_dzZQTmlVb01KTTA/edit

  Reply
 2. Vietnam Conifers: Conservation Status Review 2004 - Thông Việt Nam: Xét lại Tình trạng Bảo tồn.
  https://www.researchgate.net/profile/LV_Averyanov/publication/269628697_Vietnam_Conifers_Conservation_Status_Review_2004/links/592ab6a2aca27295a80b723b/Vietnam-Conifers-Conservation-Status-Review-2004.pdf

  Reply

Cảm ơn bạn đã để lại ý kiến, giúp chúng tôi cung cấp thông tin đầy đủ hơn nữa!